รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ข้าราชการ ครู ตำรวจ ดอกเบี้ยถูก มีเงินเหลือใช้ เริ่มม.ค.67

30 พ.ย. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ เปิดเผยภายหลังประชุม ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลหักเงินเดือน ซึ่งจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยจะเริ่มเดือน ม.ค. 67 โดยข้าราชการที่อยู่ในระบบสวัสดิการ มียอดรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ 8 แสนคน ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.3 แสนคน และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 แสนกว่าคน สำหรับเรื่องหนี้ทั้งหมดจะมีความชัดเจนวันที่ 12 ธ.ค. นี้

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินฯ กล่าวว่า หนี้สินข้าราชการเป็นหนี้สินขนาดใหญ่ ทั้งข้าราชการตำรวจ ครู สาธารณสุข ซึ่งจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า การหักเงิน หรือการชำระหนี้ ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบบสินเชื่อสวัสดิการ ทำให้เกิดปัญหาว่า ข้าราชการมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ดังนั้นหลักการที่คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาร่วมกัน คือ ช่วยให้หักเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการเหลือเงิน 30% ของเงินเดือนก่อนหักหนี้

สำหรับแนวทางในการพิจารณาแก้ไขเรื่องหนี้สินของข้าราชการในระบบสวัสดิการและที่รัฐบาลดูหักเงินเดือนทุกหน่วยนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงโดยเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดภาระในการชำระหนี้ของข้าราชการลง และจะทำให้ข้าราชการ 1 ใน 3 สามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว หากยังเหลือเงินไม่ถึง 30% จะใช้วิธีการขยายเงินต้นออกไปถึงอายุ 75 ปี ผลที่ตามมาคือจะช่วยให้เงินต้นลดลงโดยแท้

ทั้งการขยายชำระเงินต้นจะช่วยให้กลุ่มข้าราชการมีเงินเดือนเหลือได้อีก 1% คืออาจจะหายไป 1 ใน 3 หรือหายไปทีละกลุ่ม จากนั้นถ้าเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% อีก คณะกรรมการฯ จะหาเงินพิเศษ โดยการใช้เงินกู้จากสถาบันที่เป็นทุนเดิม ที่เป็นทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ของตัวเอง ซึ่งจะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลปกครอง นำมาเป็นเงินกู้ของตนเองในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่คณะกรรมการฯ กำหนดกรอบไว้ ก็จะช่วยผ่อนปรนการชำระให้ข้าราชการไปอีกระดับหนึ่ง ส่วนบางรายที่ยังไม่เหลือเงินอีก ก็จะนำมาวิเคราะห์เป็นรายไป เพื่อให้เกิดการปลดหนี้เพื่อให้มีสภาพชีวิตที่อยู่ได้

 

ข่าวจาก : dailynews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: