กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา (14 – 23 พ.ค. 57)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 6 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 พ.ค. 57

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สังกัด: ส่วนกลาง 28 ตำแหน่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครราชสีมา 3 ตำแหน่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก 4 ตำแหน่ง

2.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
สังกัด: สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 – 12 จำนวน 12 ตำแหน่ง

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
สังกัด: ส่วนกลาง 2 ตำแหน่ง

[ads1]

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน
สังกัด: สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง

5.ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สังกัด: สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (สาขาดูได้ตามรายละเอียดประกาศรับสมัคร)
สังกัด : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก 1 ตำแหน่ง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: