ประกาศขยับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 4 บาท/กก.

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. ออกประกาศเรื่อง ราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ประจำฤดูการผลิตปี 2566/2567 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงนามโดยนายฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กอน. และรักษาราชการแทนเลขาธิการกอน.

กำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ดังนี้ 1. จากเดิมน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 23 บาท 2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมกิโลกรัมละ 20 เป็น 24 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวจะนำไปคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่าย ปี 2566/67 ซึ่งประเมินว่าปริมาณอ้อยบริโภคภายในประเทศจะอยู่ที่ราว 25 ล้านกระสอบ โดยจะนำรายได้ดังกล่าวส่งผ่านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุนตัดอ้อยสด ฯลฯ เพราะหากไม่ประกาศจะทำให้ชาวไร่อ้อยเสียประโยชน์จากราคาหน้าโรงงานเดิมซึ่งอยู่ในระดับต่ำในการนำไปคำนวณราคาอ้อยฯ ในขณะที่ราคาขายปลีกปรับขึ้นแล้วทั้งจากฟากโรงงาน ยี่ปั๊ว และซาปั๊ว เพราะขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายไม่ใช่สินค้าควบคุม และหากไม่รีบปรับราคา จะทำให้น้ำตาลที่มีไว้บริโภคในประเทศไหลไปสู่ตลาดส่งออกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ราคาสูงได้ ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำตาลส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า 27 บาท

 

ข่าวจาก : ch3plus

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: