ศาลจังหวัดรัตนบุรี รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ย.66

 

ประกาศสํานักงานประจําศาลจังหวัดรัตนบุรี การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1. ตําแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก

2 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็ปไซต์ศาลจังหวัดรัตนบุรี https://rtbc.coj.go.th พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานประจําศาลจังหวัด รัตนบุรี ถนนรัตนบุรี-ทับใหญ่ ตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ บัดนี้ – 8 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: