มทร.ธัญบุรีรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 17-24ต.ค.66

 

ประกาศสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี
  2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุมราชการ4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการพูดและลายลักษณ์อักษร
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีการตอบสนองที่ฉับไว สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้ ความกดดัน ด้วยสภาวะต่าง ๆ
  6. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน มีความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และรับ การเปลี่ยนแปลงได้ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานผู้อํานวยการ ชั้น 2 อาคารสํานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ต.ค. 2566 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3603 – 05 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: