คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 36,200 บาท บัดนี้-27ต.ค.66

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0244 สังกัดสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ อัตราเงินเดือน 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเภสัชศาสตร์
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ

ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
  • คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
  • คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
  • คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
  • คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
  • คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 – 5 ต่อ 21528

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: