“สันติ” รมช.สธ. เล็งเกณฑ์เด็กเก่งในพื้นที่ สอบแข่งเรียนหมอ2.5หมื่นคน ส่งประจำ รพ.สต. แก้ปัญหาหมอขาดแคลน

22 ก.ย. 2566 – ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข กล่าวในเวทีมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ว่า ตนพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ. เพื่อยกระดับบริการสุขภาพสู่อนาคตสาธารณสุขไทย ด้วยการขยายบทบาทการดูแลระบบสุขภาพของคนในประเทศ ไปสู่การดูแลศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งอาหาร สมุนไพร รักษาพยาบาล การท่องเที่ยว เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้สำเร็จลุล่วง ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมืองต้องร่วมมือและส่งเสริมกัน ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างเต็มความสามารถอยู่แล้ว แต่เราจะเพิ่มอีกหลายๆ ด้าน หรือที่เรียกว่า Plus ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ให้ประชาชนสบายใจในการรับบริการ ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วน 13 Quick Win เราจะร่วมมือช่วยกันทำให้เกิดความสำเร็จ 100% ส่วนการมารักษาพยาบาลประชาชนยังมีภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง

ขณะที่ รพ.สต.ยังไม่มีแพทย์ประจำ อยากสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์ไปประจำ 3 คนต่อแห่ง หรือต้องผลิตเพิ่ม 2.5 หมื่นคน ใช้เงินลงทุน 1 แสนกว่าล้านบาท ถ้าเราเริ่มวันนี้จนได้แพทย์ครบต้องใช้เวลาถึง 12 ปี เราจะใช้นักเรียนแพทย์จากลูกหลานในพื้นถิ่น ตามปริมาณแพทย์ที่จังหวัดนั้นต้องการ ไปเรียบจบกลับมาเพื่อมาทำงานในบ้านในจังหวัด อำเภอ หรือตำบลตัวเอง เพื่อบริการประชาชนในตำบล

“อยากใช้ลูกหลานแต่ละจังหวัดที่จบหรือเรียนมัธยมปลาย แสดงวัตถุประสงค์อยากเป็นแพทย์ เอาคนที่ได้คะแนนสูงสุดเก่งที่สุด 300-400 คนมาสอบแข่งขัน ในการไปเรียนแพทย์ตามจำนวนในปีนั้น ๆ ที่จังหวัดนั้นจะได้รับ จะได้ลูกหลานตนเองเป็นแพทย์ประจำในจังหวัด อำเภอ ตำบลตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าไป รพ.ใน กทม. เมืองใหญ่ๆ ซึ่ง รมว.สธ.ก็สนับสนุน” นายสันติ กล่าว

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: