โครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.6/ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-19ก.ย.66

 

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 3 อัตรา

– ปฏิบัติงานการเงิน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี สาขาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ ใน สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างวันละ 500.- บาท โดยปฏิบัติงานเดือนละไม่เกิน 26 วัน

– ปฏิบัติงานวางแผนและประเมินผล 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นลูกจ้างโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างวันละ 500.- บาท โดยปฏิบัติงานเดือนละไม่เกิน 26 วัน

– ปฏิบัติงานผู้ช่วยวิทยากร 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างวันละ 354.- บาท โดยปฏิบัติงานเดือนละไม่เกิน 26 วัน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ บัดนี้-19ก.ย.66 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถาม รายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 061-152-1602 (นางสาวอาทิตติยา จงใจงาม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: