มทร.ศรีวิชัย สงขลา รับสมัครคนงาน(ไม่จำกัดวุฒิ), ช่าง(วุฒิ ปวส.), นักวิชาการโสต(ป.ตรี), วิศวกร(ป.ตรี)76อัตรา บัดนี้-14ก.ย.66

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. พนักงานทำความสะอาดรายบุคคล 54 อัตรา (ประจำอาคาร 52 คนและศูนย์เศรษฐพัฒน์ 2 คน) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. พนักงานทำความสะอาด(ประจำศูนย์อาหาร 3 คน) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. พนักงานสถานที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. พนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้ารายบุคคล 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5. ช่างเทคนิค (ช่างเชื่อม) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 คน ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
6. ช่างเทคนิค (ช่างไม้) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 คน ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
7. ช่างเทคนิค (ช่างประปา ) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 คน ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

8. พนักงานขับรถยนต์ (งานยานพาหนะ) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา วุฒิ ป.6 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ., หรือ อส.บ, หรือ ทล.บ. หรือค.อ.บ. หรือ เทียบสาขาวิชาที่เทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ต้องไม่เป็นผู้กลัวความสูง มีความรู้ความสามารถทางการถ่ายภาพ หากเคยมีประวัติทางด้านจิตอาสาในองค์กร หรือหน่วยงานเดิม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. วิศวกร ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 คน ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ., หรือ อส.บ, หรือ ทล.บ. หรือค.อ.บ หรือเทียบสาขาวิชาที่เทียบเท่า มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำ และสามารถปฏิบัติงานในด้านระบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ช่างเทคนิคประจำอาคาร 2 อัตรา สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วุฒิ ปวส. เป็นเพศชาย

12. พนักงานสถานที่ 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เพศชาย หากมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านงานช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (สามารถเดินทางไปรับวัสดุงานซ่อมที่ร้านอะไหล่)

ขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา บัดนี้-14ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: