สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (1 – 8 พ.ค.57)

สำนักงานประกันสังคม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พ.ค.57

สำนักงานประกันสังคม งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

[ads1]

2.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด

สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

สมัครงานราชการได้ทางกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม หรือทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://www.sso.go.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบภายในพฤษภาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.sso.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: