สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์บัดนี้-31ส.ค.66

 

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

1. สังกัดแผนกการตลาด สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน
1.1 นักการตลาด ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

1.2 นักการตลาด ระดับสู 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 26,370 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (หากมีคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์
2) สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดและวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

2. สังกัดแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน
2.1) นักวิเคราะห์ธุรกิจ ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด

3. สังกัดแผนกวิชาการจัดการสายการบิน กองวิชาวิทยาการการบิน
3.1 ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 27,200 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารจัดการการบิน หรือ เทคโนโลยีการบิน หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือการศึกษา หรือการจัดการ หรือ ทางอื่นที่ สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ใน สายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ เคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง หรือ

ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารจัดการการบิน หรือ เทคโนโลยีการบิน หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม และได้รับเกียรตินิยมจากสถาบันการบินพลเรือน และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ เคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

4. สังกัดแผนกวิชาพื้นฐานการบิน กองวิชาวิทยาการการบิน
4.1 ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 27,200 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) วุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารจัดการการบิน หรือเทคโนโลยีการบิน หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม หรือการศึกษา หรือการจัดการ หรือ ทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ เคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง หรือ

ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารจัดการการบินหรือเทคโนโลยีการบิน หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม และได้รับเกียรตินิยมจากสถาบัน การบินพลเรือน และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ เคยทำการสอนทางด้านนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com บัดนี้-31ส.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: