กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา (28 เม.ย – 2 พ.ค.57)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 7 ตำแหน่ง 13 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย – 2 พ.ค.57

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงานสนับสนนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี
สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

4.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ.นนทบุรี

[ads1]

5.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สังกัด สำนักงานสนับสนนบริการสุขภาพ เขต 7 จ.ขอนแก่น

6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สังกัด สำนักงานสนับสนนบริการสุขภาพ จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา , จ.นครสวรรค์ 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา , จ.สงขลา 1 อัตรา

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
สังกัด สำนักงานสนับสนนบริการสุขภาพ เขต 12 จ.ยะลา

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.hss.moph.go.th/

ค่าสมัครสอบ 130 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ทาง http://job.hss.moph.go.th/

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ดูรายละเอียดในแต่ละตำแหน่งที่นี้

เข้าเว็บไซค์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: