กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค รับสมัครนิติกร, นวก.สาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ส.ค.66

 

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566

1. นิติกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี/ป.โทในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft excel เพื่อประมวลผล หรือโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS เป็นต้น เคยมีประสบการณ์ทำงานวิจัย

รับสมัครบัดนี้-18ส.ค.66 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 (ชั้น 5) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2590 3818

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: