สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (28 เม.ย. – 6 พ.ค.57)

สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 6 พ.ค.57

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์,พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาใดทางจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

[ads1]

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ 
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 2 กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทาง http://www.pni.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: