สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 16 พ.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.57

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงาน

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
-มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
หน่วยที่ 2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
ทางการจัดการ ทางการจัดการทั่วไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
-มีความสามารถในการประสานงานและ
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
-มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเวปไซต์เบื้องต้นได้

[ads1]

2.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
-มีความกระตือรือร้อน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทาง www.boi.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: