กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการ 100อัตรา บัดนี้-20ส.ค.66

 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 อัตรา จันทบุรี
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 5 อัตรา สระแก้ว
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา สุรินทร์
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา อุบลราชธานี
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา สกลนคร
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 อัตรา อุดรธานี
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 10 อัตรา พิษณุโลก
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 15 อัตรา พะเยา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 24 อัตรา เชียงใหม่
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา ตาก
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 2 อัตรา ชุมพร
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 2 อัตรา ยะลา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม 2566)
– เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบขั้นสูงสุด และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง บัดนี้-20ส.ค.66 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 และ 44

 

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: