สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดรับสมัครพนักงาน ระดับ 3 จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา (บัดนี้ – 28 พ.ค.57)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เปิดรับสมัครพนักงาน ระดับ 3
จำนวน 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา ทั่วประเทศ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พ.ค.57

 

p75012082132

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานด้านการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีและการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ภาคใต้ 5.เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ภาคใต้ 5.เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ (ทางการบัญชี หรือการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร)
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ภาคใต้ 5.เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี สถิติ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การศึกษา วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์วิจัยสังคมศาสตร์
หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ 1.ภาคกลาง และภาคตะวันออก 2.ภาคเหนือ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.ภาคใต้ 5.เขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

[ads1]

5.ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจรัฐศาสตร์
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยา บริหารธุรกิจ
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

8.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

9.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

10.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมัครและบรรจุตามสังกัดเขตพื้นที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติทั่วไป
อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

> ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ

สอบข้อเขียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

 

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber
ค่าสมัครสอบ 260 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/rubber

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซค์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: