โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (22 – 28 เม.ย.57)

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่ัวันที่ 22 – 28 เม.ย.57

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทางคอม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.ชื่อตำแหน่ง : นักการแพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนจีน

[ads1]

3.ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกรหรือผู้ช่วยพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล งานทะเบียนพล ตึกศรียานนท์ ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 30 เมษายน 2557 ทาง http://www.pgh.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: