กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา (1 – 8 พ.ค.57)

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ
จำนวน 21 ตำแหน่ง 53 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พ.ค.57

สมัครงานราชการ กรมเจ้าท่า

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
๑. กะลาสี จำนวน 8 อัตรา
๒. สหโภชน์ จำนวน 2 อัตรา
๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
๔. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอรื จำนวน 1 อัตรา
๕. ช่างขุดลอก จำนวน 2 อัตรา
๖. ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
๗. ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
๘. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
๙. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
๑๐. นายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
๑๑. สรั่งเรือ จำนวน 1 อัตรา
๑๒. สรั่งช่างกล จำนวน 1 อัตรา
๑๓. ช่างเครื่องเรือ จำนวน 8 อัตรา
๑๔. นายท้ายเรือกลชายทะเล จำนวน 5 อัตรา
๑๕. พนักงานควบคุมเรือขุด จำนวน 3 อัตรา
๑๖. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
๑๗. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
๑๘. นักวิชาการขนส่ง (ควบคุมจราจรทางน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
๑๙. วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตฯ) จำนวน 1 อัตรา
๒๐. วิทยาจารย์ (ด้านการสอบวิชาเคมีฯ) จำนวน 1 อัตรา
๒๑. วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง) จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย, ปวช,ปวท,ปวส,ป.ตรี
เงินเดือน 10,430 – 18,000 บาท
สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://jobs.md.go.th/

ค่าสมัครสอบ 180 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: