การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา (17 เม.ย. – 12 พ.ค.57)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ
จำนวน 18 ตำแหน่ง 28 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 12 พ.ค.57

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
สำหรับเพศชาย / หญิง ได้แก่
1.นักวิชาการ 6 แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการ 6 แผนกวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,040 บาท
วุฒิ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน หรือการตลาด หรือการจัดการทั่วไป หรือธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ หรือสถิติฉ หรือวิทยาศาสตร์ (สาขาบริหารจัดการท่าเรือ หรือการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

[ads1]

สำหรับเพศชาย ได้แก่
4.นายช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง)
5.พนักงานธุรการ 4 (พนักงานธุรการเรือ)
6.พยาบาล 4
7.พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า)
8.พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
9.พนักงานปากเรือ 3 (กระซับปากเรือ)
10.พนักงานช่างกลเรือ 3 (กระซับช่างกล)
11.พนักงานช่างกลเรือ 3 (ช่างน้ำมัน)
12.พนักงานปากเรือ 3 (นายท้าย)
13.พนักงานปากเรือ 3 (สูทกรรม)
14.พนักงานปากเรือ 2 (กะลาสี)
15.พนักงานบริการทั่วไป 1

เงินเดือน 5,780 – 8,060 บาท
วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา, ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น, ปวช – ปวส
สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.port.co.th

ค่าสมัครสอบ 300 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำหรับตำแหน่งที่ 1 – 3 ที่นี้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานสำหรับตำแหน่งที่ 4 – 15 ที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: