เด้ง 9ตำรวจ ตม. อารักขา “แจ็คสัน หวัง” จนผู้โดยสารสนามบินร้องเรียน “ไม่ใช่หน้าที่”

พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่ 94/2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ระบุว่า

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และข้อ 6 (2) ประกอบข้อ 8 (3) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ศปก.บก.ตม.2 ) จำนวน 9 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พ.ต.ต.ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ สารวัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
2. ด.ต.ปัณณธร อำลอย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
3. ด.ต.ชัยวัฒน์ หลบภัย ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
4. ด.ต.ภูริพงษ์ พรมศรี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
5. ด.ต.จตุรงค์ สิงหาอาจ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
6. ด.ต.ชาตรี แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 2
7. ด.ต.กิตติภณ แก้วสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
8. ส.ต.อ.บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ์ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
9. ส.ต.อ.ปรุยศ มีกุล ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ต่อกรณีนี้ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เปิดเผยทีมข่าว PPTV ว่า ได้ลงนามในคำสั่งจริง สืบเนื่องจาก ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายงานเข้ามาว่า มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากต้องต่อแถวรอคิวยาว เพื่อลงตราประทับขาเข้าเมือง จนเกิดความล่าช้า ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ปรากฎคลิปตำรวจ ตม.จำนวนหนึ่งรุมห้อมล้อมเพื่ออารักขาศิลปินชื่อดัง “แจ็คสัน หวัง” ที่เพิ่งเดินทางมาเมืองไทย ตามกำหนดการ ทั้งนี้ พล.ต.ต.มนตรี ระบุว่า การอารักขาบุคคสำคัญไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่สงสัย จึงได้สั่งย้ายเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยราชการ และจะได้ตั้งกรรมการสืบสวนและสอบสวนก่อน หากมีความผิดจะได้ลงโทษตามวินัยต่อไป

 

ข่าวจาก : PPTV Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: