สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ14 ตำแหน่ง 158 อัตรา (25 เม.ย. – 20 พ.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 14 ตำแหน่ง 158 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 20 พ.ค.57

กรุงเทพ ข้าราชการสมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 20 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
3. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 30 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 10 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
6. ช่างสำเรวจปฏิบัติงาน 25 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ

[ads1]
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
8. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 15 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
9. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
10. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
11. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
12. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 35 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
13. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ
14. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 1 อัตรา ตรวจสอบวุฒิ

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://ksb.bangkok.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงานที่นี้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: