ม.นวมินทราธิราช รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ต่ำกว่า ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20ก.ค.66

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 21 อัตรา

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
– นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา

ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาโท : นักวิจัย 2 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
– ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– นักโภชนาการ 1 อัตรา

ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติเภสัชกรรม 1 อัตรา
– ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
– พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์ https://jobs.nmu.ac.th บัดนี้-20ก.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: