สสจ.เลย รับสมัครบรรจุ27อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-4ก.ค.66

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 อัตรา

1. พยาบาลวิชาชีพ ป.ตรีในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนี หรือ การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์

3. นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. แพทย์แผนไทย ป.ตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

6. นักกายภาพบำบัด ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

7. เภสัชกร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

8. พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3/ม.6

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีเลขตำแหน่งว่าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ บัดนี้-4 ก.ค.66 เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: