สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 14 พ.ค.57)

สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ค.57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ( 8 เม.ย.-14 พ.ค. 57)
อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท และเงินพอกตำแหน่งหายาก เดือนละ 750 บาท

พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (8-30 เม.ย. 57)
อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท (8-30 เม.ย. 57)
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผนการประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกสำนักทะเบียนฯ

[ads1]

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ( 8 เม.ย.-14 พ.ค. 57)
อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง ติดตั้งเครื่องมือและชุดคำสั่งสื่อสารการจัดการและบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2564-4440 ต่อ 1646-1649 (คุณดวงพร,คุณศศิภา)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคงานพนักงานเงินรายได้

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคงานพนักงานมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: