กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.29อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ 26มิ.ย.-17ก.ค.66

Logo Customs 2016_TH

 

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***

1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีชีววิทยา ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมีวิศวกรรม ทางปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางธรณีศาสตร์ ทางธรณีวิทยา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ
– สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
– สาขาวิชานิติศาสตร์

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 22 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– สาขาวิชาการตลาด หรือ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
– สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
– สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ภายในวันที่ 26มิ.ย.-17ก.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: