การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานการไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 18 เม.ย.57)





การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานการไฟฟ้า
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เม.ย.57

 MEA_newClearArea

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.นายแพทย์ 7 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาศัลยกรรมทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพเดียวกันกับวุฒิ
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านผ่าตัดทั่วไปไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

[ads1]

2.นายแพทย์ 7 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาชีพเดียวกันกับวุฒิ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 15 อาคารสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) การไฟฟ้านครหลวง เลขที่ 30 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: