สสจ.บึงกาฬ รับสมัครสอบบรรจุเป็น พกส.13อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง12-16มิ.ย.66

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. เภสัชกร 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน

5. พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน

6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศฉบับนี้กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมส่ง
2) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาที่อีเมล์ตามสังกัดที่ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในเวลาที่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: