กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบรรจุเป็น พกส.40อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท สมัครออนไลน์12-16มิ.ย.66

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพท รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2. นักฟิสิกส์รังสี 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรีด้านเคมี) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5. นักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7. เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

8. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

9. พนักงานประจำห้องทดลอง 13 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

10. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา (นนทบุรี 2 อัตรา,จันทบุรี 1 อัตรา) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

11. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา (ระยอง) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 12-16 มิ.ย.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเว็บไซต์์ https://dmsc.thaijobjob.com/2023062/index.php

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: