We Watch อึ้ง “บัตรเสีย” ปีนี้เกือบ3ล้าน! ชวนดูสถิติย้อนหลัง หาสาเหตุทำไมเยอะขนาดนี้

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ปี 2566 อย่างเป็นทางการ 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านเว็บไซต์ www.ectreport.com เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา สรุปมีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน โดยการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขต เป็นบัตรดี 37,190,071 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.69 บัตร ไม่เลือกผู้ใด 866,885 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.19 ทั้งนี้ จากรายงานที่เปิดเผย พบว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีบัตรเสีย ร้อยละ 3.69 ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อมีบัตรเสียร้อยละ 3.82 มากกว่าที่ตั้งเป้าให้มีจำนวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 นั้น

We Watch หนึ่งในองค์การภาคประชาสังคมที่ดำเนินการส่งอาสาสมัครไปจับตาการเลือกตั้งทั่วประเทศไทย พร้อมรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ จัดทำเป็นรายงานการเลือกตั้ง 2566 ได้ตั้งข้อสังเกตถึงจำนวนบัตรเสียที่ปีนี้มีมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา

We Watch ระบุว่า บัตรเสียปีนี้ เป็นล้านเลยเหรอพี่? กกต.ได้รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 อย่างเป็นทางการ ในรายงานมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ กกต. ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนบัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้ใด

นำมาสู่ข้อสงสัยถึงจำนวนบัตรเสีย ซึ่งแบบ ส.ส.แบ่งเขตมีจำนวนมากถึง 1,457,899 ใบ และแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนมากถึง 1,509,836 ใบ รวมทั้งสิ้น 2,967,735 ใบ เท่ากับว่ามีเสียงจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณที่นั่ง ส.ส.

We Watch พาย้อนกลับไปดูสถิติบัตรเสียตั้งแต่ปี 2544-2562 พบว่า

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: