สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 8 เม.ย.57)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เม.ย.57

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเที่ยบเท่าไม่ต่ำกว่านี้จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. งานธุรการ งานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือภายใน-ภายนอกหน่วยงาน งานลงทะเบียนจำแนกประเภทเอกสาร
2. งานร่างหนังสือโต้ตอบ งานจัดทำบันทึกย่อเรื่อง สรุปความเห็น
3. งานจัดเก็บสำเนาหนังสือ และเอกสารต่างๆ
4. งานเลขานุการการประชุมต่างๆ ของสังกัดสำนักกำหนดมาตรฐาน
5. งานบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
[ads1]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: