สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 17 เม.ย.57)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เม.ย.57

กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

[ads1]

3.ชื่อตำแหน่ง : นักสำรวจดิน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. คุณวุฒิปริญญาตรี
– สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. คุณวุฒิปริญญาตรี
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัครและ ทางเว็บไซต์ http://r01.ldd.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: