สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน) (บัดนี้ – 21 เม.ย.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานกองทุน)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เม.ย.57

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

[ads1]

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบได้ทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส สาขาการบัญชี พาณิยกรรม การเงิน การคลัง การเงินการธนาคาร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 เมษายน 2557 ณ สถานที่รับสมัครและ ทางเว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: