สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7-18เม.ย.66

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สั่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัย สั่งแวดล้อม

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

6. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรเวซกิจฉุกเฉินหรือประกาศนียบัต สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปางมะผ้า ตั้งแต่ว้นที่ 7 – 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุนยวม ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: