WHO ปรับเกณฑ์ฉีดวัคซีนโควิด-19แบบใหม่ เด็ก-วัยรุ่นไม่ต้องฉีดกระตุ้น

รอยเตอร์ รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในการแพร่ระบาดของยุคสายพันธุ์โอไมครอน โดยแนะนำว่า เด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับวัคซีนกระตุ้นทุก 6-12 เดือนหลังจากฉีดกระตุ้นครั้งล่าสุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างเช่น อายุ หรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

WHO ชี้ว่า เป้าหมายของการปรับข้อแนะนำนี้ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เผชิญความเสี่ยงจากโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตจากโควิด โดยพิจารณาจากภูมิคุ้มกันของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีน พร้อมย้ำว่า วัคซีนโควิด-19 และเข็มบูสเตอร์ มีความปลอดภัยต่อคนทุกช่วงอายุ แต่การปรับคำแนะนำเช่นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น การลดค่าใช้จ่ายก่อนที่จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้

ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นกลุ่มที่มี “ลำดับความสำคัญต่ำ” สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งเรียกร้องให้นานาประเทศพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ภาระโรค (ความสูญเสียทางสุขภาพ การเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต) ก่อนจะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่ประชากรกลุ่มนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ย. 65 องค์การอนามัยโลก ประกาศการสิ้นสุดของการระบาดใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่มองเห็น โดยการออกมาปรับข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดสะท้อนภาพสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันและระดับภูมิคุ้มกันทั่วโลก แต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นคำแนะนำระยะยาวว่าจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: