มอ.วิทยาเขตปัตตานี รับสมัคร จนท.ดูแลห้องประชุม วุฒิ ปวช.บัดนี้-21เม.ย.66

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม (สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีมนุษยสัมพันที่ดีและมีจิตบริการ

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะบิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยึดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 บัดนี้–21เม.ย.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: