ทบ.รับสมัครนายทหารประทวนวุฒิปริญญา สอบเลื่อนยศเป็นทหารสัญญาบัตร

 

กองทัพบก รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

1. สายงานสัสดี 35 อัตรา
2. สายงานการเงิน 5 อัตรา
3. สายงานการสารวัตรทหาร 1 อัตรา
4. สายงานทั่วไป 23 อัตรา

ผู้สมัครต้องเป็นทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (21พ.ค.66) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

รับสมัครทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://radd-atc.rta.mi.th ภายในวันที่ 17มี.ค.-18เม.ย.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: