สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 30 ตำแหน่ง 47 อัตรา (บัดนี้ – 31 มี.ค.57)

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 30 ตำแหน่ง 47 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค.57

cot

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 3 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (โยธา/สถาปัตย์) 1 อัตรา
3.นายช่างแผนที่ 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่กิจการสังคม 4 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 2 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
8.วิศกร (โยธา) 1 อัตรา
9.นายช่าง (สถาปัตย์) 4 อัตรา
10.ช่าง (โยธา) 1 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล (จ.นครปฐม) 1 อัตรา
12.พนักงานประสานงานทั่วไป (จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี) 2 อัตรา
13.พนักงานการเงิน (จ.นครปฐม พระนครศรีอยุธยา) 2 อัตรา
14.ช่าง (ไฟฟ้า)  (พระนครศรีอยุธยา) 1 อัตรา
15.เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (จ.สงขลา) 2 อัตรา
16.เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.สงขลา)  1 อัตรา
17.เจ้าหน้าที่สารบรรณ (นิเทศศาสตร์) 1 อัตรา
18.เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา
19.ทนายความ 3 อัตรา
20.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 อัตรา
21.เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2 อัตรา
22.เจ้าหน้าที่สารบรรณ 1 อัตรา
23.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา
24.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา 1 อัตรา
25.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
26.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
27.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบสารสนเทศ) 2 อัตรา
28.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูลสารสนเทศ) 1 อัตรา
29.เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
30.เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา

วุฒิ ปวส- ป.ตรี (คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้ง)
เพศ ชาย/หญิง

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.crownproperty.or.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 เมษายน 2557 ทาง http://job.crownproperty.or.th/

ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: