กกต.ยันแบ่ง400เขตถูกต้อง ยึดตามกรอบ รธน.ต้องนับต่างด้าวรวมด้วย

7 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจง กรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาใช้ในการคำนวณ เพื่อกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวนี้เคยประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

และขอเรียนเพิ่มเติมว่า การกำหนดจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 มาตรา 86 ที่บัญญัติให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 45 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

รวบรวมรายงานยอดจำนวน ราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มีอยู่ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ล่วงมา และผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้ประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566

โดยประกาศจำนวนราษฎรทั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ดังนั้น การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.และการกำหนดจำนวน ส.ส. ดังกล่าวของสำนักงาน กกต จึงเป็นการดำเนินการ โดยชอบตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ดังกล่าวด้วยแล้ว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: