อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 52 อัตรา (บัดนี้ – 10 เม.ย.57)

อบจ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง
จำนวน 19 ตำแหน่ง 52 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เม.ย.57

อบจ.พิษณุโลก

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบคลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.  ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17. ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. ตำแหน่ง คนงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. ตำแหน่ง คนสวน

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.ppao.go.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ทราบก่อนวันสอบ 5 วันทำการ ทาง http://job.ppao.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

ดูเนื้อหาที่ใช้สอบในแต่ละตำแหน่งที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: