กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 มี.ค. – 11 เม.ย.57)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. – 11 เม.ย.57

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานพันธุกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://www.dmsc.moph.go.th “หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”

ค่าสมัครสอบ 230 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ http://www.dmsc.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: