สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เปิดรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 31 มี.ค.57)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
เปิดรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค.57

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
เงินเดือนขั้นตำ 31,550 บาท
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณืด้านตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ในระดับดี
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการบริหารความเสี่ยง
สมัครงานราชการด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ที่
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทางอีเมลล์ [email protected]
สอบถามรายละเอียดโทร 0 2216 1897 7

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: