สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ภายใน 3-9ม.ค.66

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ในวันและเวลาราชการ

– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ชาติตระการ

– พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ

– พนักงานประจำตึก 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ

– พนักงานบริการ 1 อัตรา เพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 30 ปี วุฒิ ม.6 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ รพ.บางกระทุ่ม

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ รพ.บางกระทุ่ม

– เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ สารสนเทศทางการแพทย์ รพ.บางกระทุ่ม

– พนักงานบริการ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.พรหมพิราม

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.พรหมพิราม

– พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปีบริบูรณ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.วัดโบสถ์

– พนักงานบริการ 2 อัตรา เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 45 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.วัดโบสถ์

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.วัดโบสถ์

– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.วังทอง

– พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.วังทอง

– นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขา วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: