สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 7 ตำแหน่ง อัตรา (17 มี.ค. – 4 เม.ย.57)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน
จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่
วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย.57

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์)
วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และเครือข่าย)
วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

3.นักวิชาการ (งานบรรณารักษ์และบริหารงานพิพิธภัณฑ์)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาด้านพิพิธภัณฑ์

4.นักวิชาการ (งานวิจัย)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จ ป.โท หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

5.นักวิชาการ (งานศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์

ทั้งนี้ หากมีคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

6.นักวิชาการ (งานวิชาการ)
วุฒิ ป.โท ขึ้นไปทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จ ป.โท หลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ ตามเอกสารแนบท้าย
เงินเดือน
ป.ตรี 19,500 บาท
ป.โท 22,750 บาท
ป.เอก 27,300 บาท

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp
“หัวข้อรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน”

ค่าสมัครสอบ 325 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.ombudsman.go.th/10/index1.asp

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: