เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง 30 อัตรา (17 มี.ค -4 เม.ย.57)

เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบบบรรจุ
เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 22 ตำแหน่ง 30 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค -4 เม.ย.57

เทศบาลนครแม่สอด

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
– ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
– เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
– เจ้าพนักงานทะเบียน 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
– นายช่างโยธา 1 อัตรา
– ทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
– นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
– สถาปนิก 1 อัตรา
– วิศกรโยธา 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– บรรณารักษ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอด จ.ตาก

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 เมษายน ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.nakhonmaesotcity.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: