โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา (7 – 13 มี.ค.57)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มี.ค.57

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประอกบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : ปวช 11,280 บาท : ปวท 13,010 บาท : ปวส 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช ปวท ปวส (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประวงค์ จ.อุบลราชธานี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.sunpasit.go.th/2014/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: