สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (12 – 20 มี.ค.57)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มี.ค.57

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานร่าง – โต้ตอบหนังสือ
จัดเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม งานรวบรวมข้อมูล สถิติ
การติดต่อประสานงานทั่วไป งานบุคคล งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมนิเขต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: