ครม.อนุมัติงบฯ ช่วยค่าแก๊สผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงสิ้นปี

วันนี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบฯ ปี 66 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 302.5 ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาค่าครองชีพผ่านการให้ส่วนลดราคาแก๊สหุงต้ม แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน และช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มให้กับร้านค้าก๊าซหุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 5.5 ล้านราย

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเป็นการต่ออายุช่วยเหลือประชาชนที่เจอภาวะวิกฤตราคาพลังงานแพง ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งที่ผ่านมามาตรการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ไปแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ กระทั่ง ครม. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณในวันนี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: