อุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, excel, PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดีหากมีประสบการณ์ในการทำงานใช้โปรแกรม Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา อนุปริญญา/ปวส. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : word, excel, PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์และความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ หรือจัดทำรายงานการประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา อนุปริญญา/ปวส. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office :Word, excel, PowerPoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ หรือจัดทำรายงานการประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น หากมีประสบการณ์และความสามารถในงานช่างซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสำนักงานฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 กลุ่มนโยบายและแผนงาน บัดนี้-10 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-517077

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: