กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30ก.ย.65

 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง จากโครงการวิจัยที่ได้รับอนุญาตศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาพฤกษศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำหรับฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวนศาสตร์ เกษตร-ป่าไม้ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้ (หากขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

กรอกใบสมัคร แล้วยื่นสมัครแบบออนไลน์ สแกนเอกสารและส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายใน 30ก.ย.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: